Program 2024

Festiwal Dni Messiaena planowany na 13-15 stycznia 2024 r. został odwołany z powodu braku środków finansowych.

 

Wykonanie Kwartetu na Koniec Czasu O. Messiaena w dniu 15.01.2024 r. o godz. 19:00 w Europejskim Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura w Zgorzelcu nie ulega zmianie. Zabrzmią trzy utwory: „Après, le Silence” (2022) Dahae Boo, „Stalag VIII A” (2018) Tristana Muraila oraz „Quatuor pour la fin du temps” (1941) Oliviera Messiaena wykonane przez Ensemble Ecoute (FR). Koncert zostanie oprawiony instalacją świetlną zaprojektowaną przez Juana Ignacio Guerrę (ESP).

Sobota 13.01.2024

Polscy jeńcy wojenni Stalagu VIII A Görlitz Praca w oddziałach roboczych, od jeńca do robotnika przymusowego, losy polskich jeńców żydowskiego pochodzenia

11:00 (90 min)

Wykład

 

Antonius Schanderwitz, historyk (DE)

Moderacja: Kinga Hartmann-Wóycicka, prezes Fundacji Pamięć, Edukacja, Kultura, Zgorzelec (PL)

 

Europejskie Centrum Pamięć, Edukacja, Kultur
ul. Jeńców Stalagu VIII A 1, Zgorzelec

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Ładysław Tarnowski, Eugeniusz Gajda, Benzion Ahl i Josef Reznik – cztery nazwiska, czterech polskich żołnierzy, którzy we wrześniu 1939 roku wraz z ponad 420 tysiącami innych polskich żołnierzy trafili do niemieckiej niewoli. Nazwiska czterech mężczyzn, których losy w czasie wojny były częściowo wspólne, a jednak zupełnie różne – lata ciężkiej pracy, doczekanie końca wojny i niewoli przez jednych, tragiczna śmierć tych drugich, którzy w czasie wojny zostali zamordowani.

 

Pomimo różnych losów, łączy ich fakt, że wszyscy czterej byli przez pewien czas jeńcami wojennymi w Stalagu VIII A Görlitz.

 

Na przykładzie ich historii poznajemy różne aspekty niewoli i wynikające z nich konsekwencje dla polskich żołnierzy, jak np. tzw. przymusowe zwolnienie, które oznaczało odebranie jeńcowi jego jenieckiego statusu i nadanie mu statusu robotnika przymusowego.

Przeciwko zapomnieniu: Robotnicy przymusowi w Görlitz

14:00 (90 min)

Wystawy na temat pracy przymusowej znajdujące się w miejskiej przestrzeni publicznej Europa-Miasta Görlitz-Zgorzelec. Oprowadzenie

 

n.n.

Przestrzeń miejska Görlitz-Zgorzelec

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Podobnie jak na obszarze całej III Rzeszy i na terytoriach okupowanych, również w Görlitz pracowali robotnicy przymusowi, wśród nich jeńcy wojenni. Musieli pracować w ciężkich warunkach przy budowie i naprawie dróg, wydobyciu węgla w kopalniach, w rolnictwie i wielu gałęziach przemysłu. Wystawa zatytułowana „Przeciw zapomnieniu: praca przymusowa w Görlitz w czasach nazizmu” będzie prezentowana podczas festiwalu w przestrzeni miejskiej Görlitz-Zgorzelec. Wystawa pokazuje miejsca pracy przymusowej w Görlitz, a także relacjonuje indywidualne losy ludzi z różnych stron świata, którzy byli wykorzystywani tu do pracy przymusowej.

 

Wystawa ma charakter komplementarny wobec wydanej przez Meetingpoint „Mapy miasta z historycznymi miejscami pracy przymusowej w Görlitz w latach 1939–1945”. Podczas oprowadzania goście dowiedzą się o tym mrocznym rozdziale historii miasta.

The New Abnormal

17:00 (60 min)

Otwarcie wystawy  The New Abnormal”

 

we współpracy z Odesa Photo Days oraz Deichtorhallen w Hamburgu 

 

Rozmowa z Kateryną Radchenko, kuratorką wystawy (UA)

 

Europejskie Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura
ul. Jeńców Stalagu VIII A 1, Zgorzelec

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Eskalacja wojny, która rozpoczęła się praktycznie aneksją Krymu w 2014 roku i inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainę 24 lutego 2022 r. miała znaczący wpływ na sytuację globalną, ale przede wszystkim zmieniła w dramatyczny sposób życie w Ukrainie. Z dnia na dzień życie Ukraińców zostało podzielone na „przed” i „w trakcie”. W ramach Dni Messiaena na wystawie prezentowane są prace ukraińskich fotografów Nazara Furyka, Sashy Kurmaza i Vladyslava Krasnoszczoka. Zdjęcia powstały w latach 2018–2022 i opowiadają o Tatarach krymskich przystosowujących się do życia w strefie okupowanej, a także o życiu mieszkańców Kijowa i Charkowa, którzy zostali zmuszeni do chronienia się na stacjach metra podczas bombardowania ich miast. Są one zarówno czymś w rodzaju wizualnych wpisów – kroniką przeżyć – w dzienniku fotografów, jak i dokumentacją zniszczenia miast i miasteczek.

 

Po części oficjalnej czas na rozmowy i dyskusje przy drobnych przekąskach i napojach.

Koncert ,,Pieśni w wirze przemian’’

19:00 (60 min)

Koncert pieśni

 

Viktor Ullmann, Ilse Weber, Norbert Glanzberg, Ivan Fischer, Gustav Mahler

 

Thilo Dahlmann, śpiew (DE)
Doriana Tchakarova, fortepian (BG)

 

We współpracy z Ars Augusta e.V. w ramach projektu „Young Europe Sings – European Art Song Academy”. Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską.

 

Europejskie Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura
ul. Jeńców Stalagu VIII A 1, Zgorzelec

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Twórczość artystyczna, mimo utraty wszelkich swobód, mimo warunków urągających godności człowieka? – Nie tylko w Stalagu VIII A byli jeńcy, którzy znajdowali na to siły. Także w innych miejscach nazistowskich zbrodni ludzie odnajdywali w sztuce siłę i wolę przetrwania. To pozwalało im nie dać odebrać sobie człowieczeństwa.

 

Podczas koncertu wykonane zostaną prawie zapomniane utwory ludzi, którzy mimo uwięzienia w obozach koncentracyjnych nadal tworzyli. Do takich utworów należą pieśni Ilse Weber i Viktora Ullmanna. Ale w czasie tego wieczoru zabrzmią także kompozycje Norberta Glanzberga, Ivana Fischera i Gustava Mahlera. Utwory zostaną wykonane przez prof. Thilo Dahlmanna (bas-baryton) i Dorianę Tchakarovą (fortepian). Wydarzenie organizowane jest we współpracy ze stowarzyszeniem Ars Augusta e.V. w ramach projektu „Young Europe Sings – European Art Song Academy”.

 

Thilo Dahlmann

Po ukończeniu z wyróżnieniem w roku 2007 studiów wokalnych na Uniwersytecie Folkwang w Essen, bas-baryton Thilo Dahlmann został członkiem Międzynarodowego Studia Operowego przy Operze w Zurychu. W kolejnych latach został uhonorowany kilkoma nagrodami i występował na scenach operowych w Niemczech i Europie. Jednak Thilo Dahlmann występuje przede wszystkim jako śpiewak koncertowy z szerokim repertuarem pieśniarskim. Oprócz działalności artystycznej, Thilo Dahlmann jest profesorem śpiewu na Uniwersytecie Muzyki i Sztuk Scenicznych w Stuttgarcie. Był również profesorem w Wyższych Szkołach Muzycznych w Kolonii, Frankfurcie i Grazu.

 

Doriana Tchakarova

Doriana Tchakarova, laureatka licznych konkursów, jest pianistką odnoszącą międzynarodowe sukcesy, a jej nagrania płytowe zostały uhonorowane znaczącymi nagrodami. Jako kameralistka i pianistka towarzysząca śpiewakom odnosi sukcesy na głównych scenach koncertowych w Niemczech i Europie, a także na ważnych festiwalach, takich jak Heidelberger Frühling, Oxford International Song Festival, Dresdner Musikfestspiele, Liedfestival Sindelfingen, Mozartfest Würzburg i Schubertiada Barcelona. Artystka jest również wykładowczynią akompaniamentu dla śpiewaków na Uniwersytecie Muzyki i Sztuk Scenicznych w Stuttgarcie. Jest poszukiwaną korepetytorką-pianistką na licznych mistrzowskich kursach śpiewu i międzynarodowych konkursach wokalnych.

Niedziela 14.01.2024

Msza Święta z towarzyszeniem utworów organowych Oliviera Messiaena

9:30 (60 min)

 

Msza Święta


Ksiądz Proboszcz Maciej Wesołowski, Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Bonifacego, Zgorzelec (PL)

Wprowadzenie: Kinga Hartmann-Wóycicka, Prezes Fundacji Pamięć, Edukacja, Kultura, Zgorzelec (PL)

 

Nabożeństwo z towarzyszeniem muzyki organowej Oliviera Messiaena i wprowadzeniem historycznym

 

Kościół św. Bonifacego
ul. Emilii Plater 9, Zgorzelec

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Kościół św. Bonifacego i obóz jeniecki Stalag VIII A łączy jedno nazwisko: Franz Scholz. Ten niemiecki ksiądz, znający język polski, wygłaszał w tym kościele kazania dla swoich niemieckich wiernych podczas II wojny światowej, ale także opiekował się polskimi robotnikami przymusowymi oraz jeńcami wojennymi w Stalagu VIII A jako jeden z duszpasterzy obozu. Jako znak mający dodawać otuchy Franz Scholz postawił przed swoim kościołem drewniany krzyż, koło którego jeńcy przechodzili w drodze do swoich miejsc pracy. Napis na krzyżu, który do dziś znajduje się w tym miejscu, brzmi: STAT CRUX DUM VOLVITUR ORBIS (Krzyż stoi mocno, choć zmienia się świat). Wprowadzenie do poruszającej historii Stalagu VIII A, jego jeńców i księdza Franza Scholza wygłosi prezes Fundacji Kinga Hartmann-Wóycicka. Mszę, w czasie której rozlegną się dźwięki muzyki organowej Oliviera Messiaena, odprawi ksiądz proboszcz Maciej Wesołowski.

Ostatnie dni wojny

11:00 (90 min)

 

Oprowadzanie po Cmentarzu II Armii Wojska Polskiego w Zgorzelcu

 

Urszula Zubrzycka – historyczka (PL)
Piotr Pietryk – historyk (PL)

 

Cmentarz II Armii Wojska Polskiego
ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 23, Zgorzelec

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Cmentarz II Armii Wojska Polskiego jest największą wojskową nekropolią w Polsce. Pochowanych jest tu ponad 3400 polskich żołnierzy, z których większość poległa w Saksonii. W latach 1945–1946 dokonano ekshumacji na polach bitew i założono dzisiejszy cmentarz w Zgorzelcu. Cmentarz został uroczyście otwarty 16 kwietnia 1947 roku. Podczas oprowadzenia zostaną przedstawione historia tego miejsca, upamiętnienie i tło historyczne. Dwoje zgorzeleckich historyków, Urszula Zubrzycka i Piotr Pietryk, przybliży również zwiedzającym historię powstania II Armii Wojska Polskiego oraz przebieg walk toczonych przez polskich żołnierzy na Łużycach i w Saksonii.

W Ukrainie

14:30 (80 min)

 

Projekcja filmu „W Ukrainie“ w reż.  Piotra Pawlusa i Tomasza Wolskiego

 

Ponowna projekcja filmu wyświetlanego w ramach 20. Nyskiego Festiwalu Filmowego 2023 z tegorocznej serii tematycznej „Związek postsowiecki” we współpracy z trójnarodowym Nyskim Festiwalem Filmowym oraz rozmowa z Olą Staszel z kierownictwa Nyskiego Festiwalu Filmowego (DE/PL/CZ)

 

Moderacja: Franziska Böhm, kierownictwo Camillo Kino (DE)

 

Camillo Kino
Handwerk 13, Görlitz

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Zaprezentowany podczas wydarzenia film pokazuje sytuację, której skutki mogą być odczuwalne również tutaj, w trójkącie granicznym. Wiadomości o Ukrainie czerpiemy ze środków masowego przekazu: zbombardowane dzielnice mieszkaniowe, zniszczone rosyjskie czołgi, okna zabite płytami ze sklejki. Wychodząc od takich obrazów, reżyserzy filmu rozpoczynają swoją podróż po Ukrainie, zbierają obserwacje prawdziwego oblicza wojny – od życia codziennego po alarmy bombowe. Kadr po kadrze reżyserzy dokumentują pełną grozy rzeczywistość, w której od prawie dwóch lat muszą żyć mieszkańcy Ukrainy.

 

Po projekcji filmu kierowniczka Nyskiego Festiwalu Filmowego Ola Staszel i zarządzająca kinem Camillo Franziska Böhm chętnie porozmawiają z publicznością.

Współczesne pytania do przeszłości

17:00 (80 min)

 

Dyskusja panelowa

 

Prof. Dr. Dieter Bingen (DE), Prof. Dr. Adam Szpaderski (PL), dr Agnieszka Wierzcholska (PL)

Prowadzenie: dr Kazimierz Wóycicki (PL)

 

 

Oprawa muzyczna: Lauren Leidermann, śpiew (US) i Olga Dribas, fortepian (BY)

 

Kulturforum Görlitzer Synagoge
Otto-Müller-Straße 3, Görlitz

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Prof. Dr. Dieter Bingen
Były dyrektor Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt (DE)

 

Prof. Dr. Adam Szpaderski
Uniwersytet SWPS w Warszawie (PL), przewodniczący Rady Konsorcjum Sieci „Liga Pamięci Jenieckiej”

 

Dr. Agnieszka Wierzcholska
Fundacja Pomnik Pomordowanych Żydów Europy (Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas), Dom Polsko-Niemiecki.

 

Moderation: Dr. Kazimierz Wóycicki
Historyk, ekspert ds. Niemiec i Ukrainy  (PL)

 

Znaczenie przepracowania zbrodni II wojny światowej i związanej z nimi kultury pamięci, a także stawania w obronie naszych demokratycznych zasad i społecznego konsensusu w sprawie praw człowieka, prawdopodobnie nigdy nie było większe niż teraz. Wspominając losy ponad 120 000 jeńców Stalagu VIII A Görlitz, widzimy przerażające podobieństwa do rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie. W tej dyskusji panelowej chcemy stworzyć przestrzeń do ożywionej dyskusji na temat wpływu działań wojennych na terytorium Ukrainy i popełnionych tam zbrodni na nas tutaj, w trójkącie granicznym, i w Europie. W drugiej części wydarzenia serdecznie zapraszamy publiczność do wzięcia udziału w dyskusji.

 

Wydarzeniu będą towarzyszyć muzycznie Lauren Leidermann (śpiew) i Olga Dribas (fortepian).

 

Lauren Leiderman

Lauren Leiderman jest Amerykanką, która mieszka w Niemczech od 2014 roku. Pracuje w Hillersche Villa w Zittau jako pedagożka i historyczka zajmująca się żydowską historią powiatu Görlitz. Dzięki swojej pracy Lauren odnalazła i pomogła nawiązać kontakty ponad stu potomkom i ocalałym członkom przedwojennej społeczności żydowskiej w Görlitz i okolicach. Jest administratorem przewodnika „Stolpersteine” (Kamienie Pamięci) po Görlitz/Zgorzelcu i niestrudzenie kontynuuje swoją pracę, aby przybliżyć miastu kolejne indywidualne żydowskie losy i móc wmurować kolejne Kamienie Pamięci. Lauren jest profesjonalną śpiewaczką operową, występowała w wielu teatrach operowych w Stanach Zjednoczonych.

 

Olga Dribas

Urodzona w Białorusi pianistka Olga Dribas jest od 2006 roku stałym gościem Teatru w Görlitz. Zagrała wiele koncertów kameralnych oraz występowała z Neue Lausitzer Philharmonie. Od początku sezonu 2008/2009 jest stałym członkiem zespołu Teatru Görlitz, a od sezonu 2009/2010 pełni funkcję kierownika korepetytorów-pianistów. Swoją edukację muzyczną rozpoczęła w wieku 5 lat w Państwowym Gimnazjum Muzycznym w klasie fortepianu, a od 1993 roku studiowała w Konserwatorium Muzycznym w Mińsku. Kontynuowała studia w Białoruskiej Akademii Muzycznej w Mińsku na kierunkach: fortepian, muzyka kameralna i akompaniament, które ukończyła z wyróżnieniem w 2001 roku. Zdobyła pierwszą nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej w Smorgoniach w Białorusi.

individua v.1. - Zmiany rzeczywistości

19:30 (60 Min.)

 

Performance na głos, elektronikę live i wideo

 

Franz Danksagmüller, Live Electronics i wideo (DE)
Merlind Constanze Pohl, śpiew (DE)

 

St.-Jakobus-Kathedrale
An der Jakobuskirche 4, Görlitz

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

W czasach charakteryzujących się powtarzającymi się kryzysami Franz Danksagmüller stawia pytanie o nieuchronność konfrontacji z samym sobą i rzeczywistością. Co mogę zrobić, by wpłynąć na swój los? Czy moje decyzje odgrywają jakąś rolę? Aby zbliżyć się do tych pytań, skupia się w swoim utworze „individua v.1 – shifting realities” na mniejszym, konkretnym obiekcie: naszym własnym mózgu. Kompozytor i organista Danksagmüller nie stroni od niekonwencjonalnych praktyk wykonawczych. W wyjątkowym występie, wraz z wokalistką Merlind Constanze Pohl, nie tylko pokazuje, jak aktywność mózgu może być wizualizowana dla publiczności, ale także rozwija niemal nadludzką narrację o woli, świadomości i decyzjach.

 

Franz Danksagmüller

Kompozytor i organista Franz Danksagmüller łączy w swoich innowacyjnych projektach, kompozycjach i performansach elektronicznych na żywo szeroki wachlarz możliwości artystycznych. W swojej pracy nieustannie wypróbowuje połączenia między muzyką historyczną i nową, instrumentami z klasycznymi pudłami rezonansowymi i najnowszymi instrumentami elektronicznymi. W projektach interdyscyplinarnych i o charakterze międzygatunkowym współpracuje z naukowcami i osobistościami artystycznymi z różnych dziedzin. Jako organista i performer występował na najważniejszych scenach europejskich. Studiował grę na organach, kompozycję i muzykę elektroniczną w Wiedniu, Linzu, Saarbrücken i Paryżu. Otrzymał nagrodę austriackiego Federalnego Ministerstwa Nauki i Badań, został także wyróżniony w kilku międzynarodowych konkursach. Był i jest nadal wykładowcą, profesorem i profesorem gościnnym, a także jurorem na najważniejszych konkursach organowych.

 

Merlind Constanze Pohl

Merlind Constanze Pohl jest klasycznie wykształconą śpiewaczką i performerką. Była stypendystką Gisela Bartels Foundation, Yehudi Menuhin Live Music Now Foundation i Johannes Brahms Foundation Hamburg. W 2018 roku otrzymała nagrodę Torgau Singer Academy’s Business Sponsorship Award, a w 2019 roku otrzymała stypendium im. Richarda Wagnera od miasta Hamburg. Jej zainteresowania koncentrują się na teatrze muzycznym, a także na interdyscyplinarnych i współczesnych formach koncertowych. Występowała w Thalia Theater w Hamburgu, Operze Szczecińskiej i Neuköllner Oper. W kwietniu 2022 roku otrzymała znakomite recenzje za rolę w Lili – die letzte Nacht der Lili Boulanger (Neuköllner Oper). W czerwcu 2022 roku zdobyła nagrodę Berliner Opernpreis za główną rolę Women w nowej kompozycji A light blue day.

Poniedziałek 15.01.2024

Muzyka jako sposób na przetrwanie

9:00

 

Warsztat w ramach projektu „Muzyka jako sposób na przetrwanie”

 

Prof. Bożena Muszkalska, Uniwersytet Wrocławski (PL)

Klaudyna Michalska, muzyczka (PL)

Julian Müller, dziennikarz i muzykolog (DE)

 

Europejskie Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura
ul. Jeńców Stalagu VIII A 1, Zgorzelec

Miejsce Pamięci Stalag VIII A

17:00 (60 min)

 

Zwiedzanie z przewodniczką wystawy stałej poświęconej obozowi jenieckiemu Stalag VIII A Görlitz

 

Alexandra Grochowski – kierowniczka Meetingpoint Memory Messiaen e.V. (DE)

 

Europejskie Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura
ul. Jeńców Stalagu VIII A 1, Zgorzelec

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Podczas oprowadzania po wystawie stałej Alexandra Grochowski zapozna zwiedzających z systemem niemieckich obozów jenieckich podczas II wojny światowej. Szczegółowo omówi losy wybranych jeńców Stalagu VIII A Görlitz, życie w obozie oraz wynikające z pobytu w stalagu konsekwencje dla jeńców i ich potomków. Opowie o pracy edukacyjnej polsko-niemieckiego miejsca pamięci, o badaniach, przyszłych projektach i dalszych wystawach.

Quatuor pour la fin du temps

19:00

 

Koncert kameralny z instalacją świetlną

 

Après, le Silence (2022) – Dahae Boo
Stalag VIII A (2018) – Tristan Murail
Quatuor pour la fin du temps (1941) – O. Messiaen

 

Ensemble Écoute

 

Instalacja świetlna – Juan Ignacio Guerra

 

Europejskie Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura
ul. Jeńców Stalagu VIII A 1, Zgorzelec

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Zainspirowani prawykonaniem „Quatuor pour la fin du temps” Oliviera Messiaena, połączyliśmy zespół muzyki współczesnej (Ensemble Écoute), młodą kompozytorkę (Dahae Boo) i artystę audiowizualnego (Juan Ignacio Guerra), aby stworzyć multidyscyplinarny spektakl. Immersyjna i reaktywna inscenizacja cyfrowa zostanie zrealizowana w trakcie wykonywania trzech utworów muzycznych: „Quatuor pour la fin du temps” Messiaena, „Stalag VIII A” Tristana Muraila i „Après, le Silence” Dahae Boo. Projekcje wideo i efekty świetlne live odgrywają fundamentalną rolę w narracji tego spektaklu i jego integracji z przestrzenią.

 

Ensemble Écoute

Ensemble Écoute to mający siedzibę w Paryżu zespół muzyki współczesnej założony w 2015 roku z inicjatywy dyrygenta Fernando Palomeque i kompozytora Alexa Nante. Zespół współpracuje bezpośrednio z najmłodszym pokoleniem kompozytorów i kompozytorek, a jednocześnie poświęca dużo uwagi historycznie ważnemu repertuarowi XX wieku. Stara się przekazać różnorodną gamę muzycznych form ekspresji szerokiej publiczności podczas koncertów, instalacji audiowizualnych i projektów multidyscyplinarnych.

 

Ensemble Écoute regularnie występuje podczas wielu festiwali, m.in. Action ! Création ! i Aux Armes, Contemporains we Francji. W czasie zagranicznych tournées zespół występował m.in. w Niemczech, Korei Południowej i USA.

 

Intensywne kontakty ze wschodzącymi kompozytorami i kompozytorkami skłonił zespół do urządzenia rezydencji artystycznych w celu pogłębienia współpracy między poszczególnymi kompozytorami a zespołem. Pierwszy album zespołu, Creo, jest dedykowany pierwszym kompozytorom-rezydentom i jest dostępny na wszystkich platformach streamingowych. Obecne kierownictwo artystyczne zespołu to Fernando Palomeque i Rachel Koblyakov.