O festiwalu

MIĘDZYNARODOWE DNI MESSIAENA GÖRLITZ-ZGORZELEC

 

13 – 15 stycznia 2024

 

Na południowo-wschodnim krańcu miast partnerskich Görlitz-Zgorzelec znajduje się szczególne, historyczne miejsce, które przez długi czas było zapomniane i dopiero od kilku lat zaczyna nabierać większego znaczenia. Mowa o byłym obozie jenieckim Stalag VIII A w Zgorzelcu. Szacuje się, że w latach 1939 – 1945 przez Stalag przeszło do 120 tys. jeńców różnych narodowości, a 12 tys. jeńców tego obozu nie przeżyło. Wielu jeńców było wyznaczonych do pracy w tzw. komandach (obozach roboczych) i tym samym przyczynili się oni do kształtowania obrazu miasta Görlitz.

Aby uczcić pamięć wszystkich jeńców, którzy w Stalagu VIII A przebywali i cierpieli, stowarzyszenie Meetingpoint Memory Messiaen e.V. zaprasza co roku (od 2008 roku) na wyjątkowy koncert. O tym, że muzyka łączy, a nie dzieli i przede wszystkim potrafi przezwyciężyć ból i cierpienie dowiódł francuski kompozytor Olivier Messiaen, który podczas swojej niewoli skomponował dzieło muzyki kameralnej „Kwartet na koniec czasu”. Artysta ten, wraz z trzema współwięźniami, zaprezentował swoje dzieło, po raz pierwszy, dnia 15 stycznia 1941 roku w obozowym  baraku teatralnym. Dziś, utwór ten należy do najbardziej znanych i najczęściej wykonywanych dzieł XX wieku. Stowarzyszenie Meetingpoint Music Messiaen e.V. wspomina co roku, 15 stycznia, o tym historycznym miejscu i o tym szczególnym wydarzeniu.

Coroczny koncert styczniowy stał się dla wielu ludzi z Euroregionu, inspirującym i pokrzepiającym rytuałem na rozpoczęcie nowego roku. W 2017 roku stowarzyszenie Meetingpoint Memory Messiaen e.V. przekształciło to styczniowe wydarzenie muzyczne w kilkudniowy festiwal. Celem tego przedsięwzięcia jest spotkanie ludzi z obu stron Nysy, oraz z całej Europy w tym szczególnym miejscu, o muzycznym i historycznym znaczeniu. Międzynarodowi artyści spotykają się z badaczami najnowszej historii regionu, a publiczności zaprezentowana jest współczesna muzyka w historycznej atmosferze miasta granicznego. Liczne zwiedzania, jak i wykłady mają przybliżyć skomplikowaną więź między sztuką a wojną.