Program 2018

Piątek 12.01.2018

Koncert otwarcia

19:30

SINFONIETTA DRESDEN

Kierownictwo i moderacja: Milko Kersten

Człowiek: Prekursor. Muzyka między szczytem a przepaścią.

Lutosławski, Hennig, Grisey, Poppe

Europejskie Centrum Pamięć, Kultura, Edukacja w Zgorzelcu

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Carsten Hennig (*1967)

Vorstieg (Prapremiera)

Carsten Hennig

Wyprawa do Sing-Sing

Enno Poppe (*1969)

Speicher II

Gerard Grisey (1946-1998)

Partiels

Witold Lutosławski (1913-1994)
Przeźrocza dla 11 solistów

Sobota 13.01.2018

Oprowadzanie specjalne w muzeach Görlitz i Zgorzelca

od 10:00

Görlitz pod znakiem swastyki - krótkie zwiedzanie

10:00 & 11:00

Ines Haaser

Muzeum Historii Kultury w Görlitz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Podczas krótkiego zwiedzania w Kaiserstrutz szczególną rolę odgrywać będzie codzienność w czasach narodowego socjalizmu. Przedstawieni zostaną nieliczni, odważni mieszkańcy miasta, którzy przeciwstawili się nazizmowi. Częścią wystawy będą również wspomnienia losów żydowskich rodzin.

Dolny i Górny Śląsk w okresie narodowego socjalizmu - krótkie zwiedzanie ekspozycji stałej

11:00 & 12:00

Dr. Annemarie Franke

Muzeum Śląskie w Görlitz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Na powierzchni ponad 2000 metrów kwadratowych zaprezentowane jest ponad 800 lat historii kultury Śląska. Szczególną rolę odgrywa historia XX wieku. Podczas 30-minutowego zwiedzania dowiedzą się Państwo o specyfice Śląska w czasach Rzeszy Niemieckiej.

Wykład nt. badań archeologicznych na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag VIII A przeprowadzonych w ramach projektu WORCATION 2014­2017

13:00

mgr Paweł Zawadzki

Muzeum Łużyckie Zgorzelec

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Referat będzie dotyczył podsumowania wyników dotychczasowych badań archeologicznych, interpretacji znalezisk oraz dalszych kierunków badawczych. Przedstawione zostaną także doświadczenia związane z pracą z młodzieżą w ramach warsztatów.

Praca przymusowa w Görlitz

15:30

Dr. Klara-Maeve O’Reilly, Alex Winkelmann

Miejsce spotkania: Most Staromiejski (po stronie niemieckiej)

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Podczas tego zwiedzania dowiedzą się Państwo o szczegółach pracy przymusowej w Görlitz. Skąd pochodzili ludzie, którzy musieli pracować przymusowo? Ilu ich było? W jakich przedsiębiorstwach wykonywali pracę przymusową?

W programie zwiedzania jest również odwiedzenie miejsc, które miały związek z pracą przymusową: pomieszczeń do pracy i spania, jak również budynków organizacyjnych i administracyjnych. Zwiedzanie i plan miasta z wyszczególnionymi miejscami i budynkami pozwolą spojrzeć na miasto Görlitz z innej perspektywy, zarówno mieszkańcom miasta, jak i gościom festiwalu.

Koncert w duecie

19:00

DUO LIEPE

Storm of the Eye

Say, Ginastera, Messiaen, Sharp

Vino E Cultura

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Wolfgang Amadeusz Mozart (1756-1791)

Sonata Es-Dur KV 481

Elliot Sharp (*1951)

Storm of the Eye

Przerwa

Fazil Say (*1970)

Sonata na skrzypce i fortepian op. 7

Olivier Messiaen (1908-1992)

Wariacja na jeden temat

Alberto Ginastera (1916-1983)
Pampeana Nr. 1

Koncert nocny

22:00

FRANZ DANKSAGMÜLLER

Sounding science

Muzyka elektroniczna na żywo z elementami wizualizacji

Katedra św. Jakuba w Görlitz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Jak brzmi wieczność? Jak brzmi rytm gospodarki? Jak zmienia się muzyka, która płynie przez komórki mózgowe myszy? Jakie konstelacje dźwięków uzyskuje się przez połączenie wielu komórek mózgowych? Jak teoria ewolucji Darwina zmienia struktury dźwięku?

W czasach antycznej Grecji, muzykę zaliczano do jednej z dziedzin nauki. Aby lepiej zrozumieć muzykę, poszczególne zasady zostały przetworzone w dźwięki. Poprzez sonifikację, to znaczy przez “przetworzenie w dźwięk” zasad matematycznych, danych naukowych i danych z naszego życia, jesteśmy w stanie stworzyć widzialne, złożone powiązania i tym samym ukształtować intuicyjnie dostęp do fascynującego świata zbudowanego z liczb, który stanowi część naszego porządku świata. W wyniku wieloletniej współpracy artystów i badaczy różnych dziedzin, przeplatają się w tym projekcie różne dotychczasowe działania, które za swój cel obrały sobie region Görlitz.

Niedziela 14.01.2018

Msza św.

10:00

Dzieła organowe Oliviera Messiaena – Franz Danksagmüller
Katedra św. Jakuba w Görlitz

Wezwanie do wolności

11:30

BLANCHE KOMMERELL

Muzyczno-literacki portret Oliviera Messiaen

Atelier Kremser w Görlitz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Ein Komponist, dessen musikalische Werke man kennt ist meist nicht so bekannt in seinen wörtlichen Ausführungen. Umso glücklicher war ich, so viele Gedanken über sein Leben und seine Musik zu finden. Es ist eine Collage entstanden, die über seine Suche nach sich selbst und über den tiefen Sinn seines Schaffens Auskunft gibt. Seinen absoluten Glauben und seine große Liebe zur Natur, ausgedrückt in seinem Suchen immer neuer Vogelstimmen, habe ich berücksichtigt, ebenso seine Liebe zu seiner ersten Frau Claire, wie auch seine große Liebe zu Yvonne Loriod, seiner ehemaligen Schülerin.

Natürlich wird auch seine Zeit in Görlitz im Lager „Stalag VIIIA“ zu hören sein in Beschreibungen seiner befreundeten Musiker, für die er das Werk „Quatuor pour la fin du Temps“, komponiert hat. Seine berührende Beschreibung der Aufführung im Lager und sein Briefwechsel mit Mi, wie er seine Claire nannte, gehören zu den wichtigsten Texten der Collage.

Meine persönliche Begegnung mit Musik von Olivier Messiaen liegt schon lange zurück. In einer leeren kleinen Kirche bei Nürtigen hörte ich von einem Musikstudenten Orgelmusik von Messiaen, die mich sehr tief aufwühlte und mein Interesse an diesem Komponisten begründete.

In seinen Gedanken fand ich eine Bestätigung meiner Ergriffenheit damals beim ersten Hören seiner Musik.

Der einzige zulässige Weg ist der… : die Tiefen der Seele- der mystischen Seele- und des Glaubens wiederzuentdecken.

Der Titel ist ein Zitat aus seiner Rede in München, als Pierre Boulez seine „Chromochomie“ dirigierte.

FREIHEIT! Ohne Zweifel haben wir Angst vor diesem Wort. Letztendlich ist es die Freiheit, die in meiner Musik triumphiert. Und wenn ich diesem bescheidenen Vortrag einen Titel geben sollte, würde ich ihn vielleicht „Ein Plädoyer für die Freiheit“ nennen.

Blanche Kommerell, Berlin 4. Dezember 2017

Granice

17:00

LUTOSŁAWSKI QUARTET

Granice

Kaplica Św. Anny w Görlitz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Grażyna Bacewicz (1909-1969)

VI Kwartet smyczkowy

Jörg Widmann (*1973)

Kwartet smyczkowy nr 3 „Hunt”

Przerwa

Anton Webern (1883-1945)

Langsamer Satz

Witold Lutosławski (1913-1994)
Kwartet smyczkowy

Poniedziałek 15.01.2018

Muzyka jako środek do (prze)życia

09:00 – 12:00

Zajęcia pedagogiczne dla szkół ze Zgorzelca i Görlitz
Europejskie Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura w Zgorzelcu

Oprowadzanie po terenie byłego obozu jenieckiego Stalag VIII A

Kwartet na koniec czasu

19:00

LUTOSŁAWSKI QUARTET I GOŚCIE

Maciej Dobosz, Bartosz Woroch, Maciej Młodawski, Mei Yi Foo

Olivier Messiaen

Europejskie Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura w Zgorzelcu