Program 2023

Czwartek 12.01.2023

Rozpoczęcie festiwalu

18:00

Przemowa powitalna – wstęp wolny
Prof. dr Peter Oliver Loew

 

Po przemowie poczęstunek dla zaproszonych gości.

 

Kulturforum Görlitzer Synagoge
Otto-Müller-Straße 3, 02826 Görlitz

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Tegoroczny festiwal rozpocznie się przemową prof. dr. Petera Olivera Loewa. Dyrektor Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt podzieli się z nami swoimi osobistymi doświadczeniami i analizą na temat „przemierzania chaosu” w kontekście polsko-niemieckim i europejskim.

Wir dźwięków w wędrówce przez wieki

20:00

Koncert organowy

Daniel Seeger, Filip Presseisen, Christian Kühne, Mi-Seon Kim

 

Bach, Messiaen, Stockhausen, Alain, Schlee

 

Rozmowa z Thomasem Danielem Schlee, uczniem Messiaena

 

Katedra św.  Jakuba
An der Jakobuskirche 4, Görlitz

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

W otwierającym festiwal koncercie melodie unoszą się, krążą i przepływają do siebie i z powrotem. Koncert został ukształtowany chronologicznie: od wielkiego poprzednika Bacha, przez samego Messiaena, po jego uczniów i adeptów. W ten sposób organy intonują “przemiany w chaosie”, daleko idące poza czasy kryzysu…

 

Co się z nami dzieje, gdy dajemy się prowadzić wszechogarniającej muzyce – gdy wędrujemy przez szał dźwięków?

Piątek 13.01.2023

Miejsce Pamięci Stalag VIII A

17:00

 

Oprowadzanie
Prof. dr Rolf Karbaum

 

Europejskie Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura
Koźlice 1,  Zgorzelec

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Podczas oprowadzania zgłębiona zostanie historia powstania obozu jenieckiego Stalag VIII A oraz kulisy budowy Europejskiego Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura.

Muzyka w okupowanej Polsce 1939-1945

18:00

 

Otwarcie wystawy

 

Europejskie Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura
Koźlice 1,  Zgorzelec

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Wystawa zwraca uwagę na różnorodność kultury muzyki polskiej przed rokiem 1939 roku oraz przybliża losy wielu kompozytorów i muzyków, m.in. pianisty Władysława Szpilmana. Przedstawione zostaną tu rzadko pokazywane dokumenty, kompozycje i życiorysy. Wystawa wyzwala silne poczucie, jaką niesamowitą siłę rozwoju ma muzyka w sytuacjach ekstremalnych.

 

Perspektywę odwagi cywilnej dopełni film Ute Friederike Jürß i Martiny Doerry „DECYZJA – Wilm prowadził podwójne życie”: oficer Wehrmachtu Wilm Hosenfeld działa jako oprawca i pomocnik prześladowanych, w tym m.in. Władysława Szpilmana.

Ci, którzy ratują się piosenką

20:00

 

Koncert pieśni

Ania Vegry, Katarzyna Wasiak
Moderacja: Frank Harders-Wuthenow

 

Tchaikowsky, Rathaus, Strasfogel

 

Europejskie Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura
Koźlice 1,  Zgorzelec

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Ania Vegry – sopran
Katarzyna Wasiak – fortepian
Frank Harders-Wuthenow – moderacja

 

W biografiach kompozytorów, których chcemy zaprezentować na koncercie, odzwierciedlają się wielkie i wstrząsające przemiany, które zaszły w Europie XX wieku. Wojna, prześladowania i wygnanie zostawiły ślady w ich dziełach. Ale właśnie ich piosenki są dowodem głębokiego humanizmu i wiary w pokonującą wszystkie narodowe uprzedzenia i bariery siłę kultury, jako najważniejszej barykady przed barbarzyństwem.

 

Koncert moderowany będzie przez Franka Hardersa-Wuthenowa.

Sobota 14.01.2023

Praca przymusowa w miastach
- wpływ na przemiany życia codziennego

10:00

 

Panel dyskusyjny

Daniel Breutmann, Isabel Panek

 

Rabryka – Werk1
Conrad-Schiedt-Straße 23, 02826 Görlitz

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Jak wiele miast Trzeciej Rzeszy, tak i Görlitz było naznaczone organizowaniem pracy przymusowej. Jeńcy wojenni byli przez to bezpośrednio widoczni zarówno w görlitzkiej przestrzeni publicznej, jak i w licznych zakładach.

 

Jak wpłynęło na życie miejskie powstanie obozu, codzienna, cywilna praca przymusowa i obecność jeńców? Jak reagowało społeczeństwo na jeńców wojennych? Jakiego rodzaju i zasięgu znana jest praca przymusowa, szczególnie w görlitzkiej przestrzeni miejskiej? Dlaczego wiele informacji na ten temat wymazało się z pamięci ludzi w Görlitz?

Przemiany przez Görlitz-Zgorzelec
- jak Böhme i Messiaen pojmują świat

12:00

 

Spacer filozoficzno-spirytualny
Johannes Schäfer, Samuel Wagner


Spacer po obu stronach Nysy i granicy (Dom Jakuba Böhme -> Europejskie Centrum)

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Wizerunek miasta Görlitz-Zgorzelec ciągle się zmienia. Fakt ten stanowi punkt wyjścia dla spaceru filozoficzno-spirytualnego po polskiej stronie Nysy. Przechadzka poprowadzi od domu Jakuba Böhme do Europejskiego Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura. Na bazie tekstów dowiemy się, jak Olivier Messiaen i Jakub Böhme mistycznie pojmowali świat i snuli filozoficzno-przyrodnicze myśli. Spacer będzie wspaniałą okazją do osobistego odkrycia okolicy na nowo – zwrócimy uwagę jak mijane na trasie miejsca łączą się, przenikają, a gdzie różnią się między sobą.

Mistyka i przyroda
- jak Böhme i Messiaen pojmowali świat

15:00

 

Panel dyskusyjny
Thomas Isermann, Thomas Daniel Schlee, Prof. Stefan Keym

 

Dom Jakuba Böhme
Daszyńskiego 12, 59-900 Zgorzelec

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Thomas Isermann – ekspert ds. Jakuba Böhme
Thomas Daniel Schlee – były uczeń Messiaena
Prof. Stefan Keym – ekspert ds. Messiaena

 

Jakob Böhme i Olivier Messiaen, mistrzowie swojego zawodu są ściśle związani z Görlitz; miasto ich ukształtowało, oni kształtowali miasto: Böhme, jako uczeń i teozof spędził tu prawie całe swoje życie; Messiaen, podczas swojego pobytu w obozie jenieckim, zaistniał dzięki prapremierze swojej kompozycji. Ich sposób myślenia, mistyczne odbieranie świata oraz czerpanie inspiracji z rozwoju świata roślin i zwierząt zostały ukształtowane właśnie w tym mieście.

 

W tej dyskusji eksperymentalnej chcielibyśmy poszukać inspiracji i zastanowić się, co i w jakim stopniu ukształtowało pogląd na świat Messiaena i czy to samo wpłynęło także na Böhme. Może dzięki temu sami doświadczymy jakiejś przemiany?

Życie nad Nysą

17:00

 

Dyskusja panelowa
Agnieszka Bormann, Hanna Ilnicka, dr Lothar Quinkenstein, Lukas Rietzschel
Moderacja: Justyna David

 

Rabryka – Werk1
Conrad-Schiedt-Straße 23, 02826 Görlitz

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Jak zmieniało się życie po obu stronach Nysy przez ostatnie lata? Jak zmieniała się ponadgraniczna egzystencja, praca i komunikacja? Jak zmienia się teraz? Jakie przemiany są konieczne – a jakich byśmy sobie życzyli?

 

Na to pytanie odpowiedzą nam mieszkańcy dwóch brzegów rzeki: ludzie, którzy obserwują procesy społeczne i je literacko uwieczniają. Ludzie, którzy sami są motorem lokalnego rozwoju opowiedzą nam o swoich osobistych doświadczeniach.

 

Dyskusja panelowa zaczynając od Görlitz-Zgorzelca przyjrzy się całemu polsko-niemieckiemu regionowi przygranicznemu i jego przemianom w ostatnich latach. Druga część programu będzie otwartym dialogiem i zaproszeniem publiczności do zabrania głosu w moderowanej dyskusji z gośćmi na podium.

Obdarz nas pokojem

20:00

 

Koncert chóralny
Tobias Brommann, Europa Chor Akademie, Jan Hoffmann

 

Messiaen, Sylwestrow, Rybak

 

Kreuzkirche
Erich-Mühsam-Straße 1, Görlitz
 

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Tobias Brommann – organy
Europa Chor Akademie
Jan Hoffmann – dyrygent

 

W trakcie koncertu obok Messiaenowskiego „O Sacrum Convivium!” zabrzmią utwory ukraińskich kompozytorów Walentyna Sylwestra i Romana Rybaka.

 

Znane już utwory kompozytorów reprezentujące różne kraje, epoki i style, wspólnie wezwą podczas koncertu do pokoju na świecie. Usłyszymy dzieła m.in. Rheinbergera, Williamsa, Barbera, Purcella/Sandströma, Pendereckiego, Schönberga oraz Blacha.

Niedziela 15.01.2023

Msza Św. z kazaniem na temat „Przemian w chaosie”
i muzyką organową Messiaena

10:00

 

Msza święta

 

Katedra św.  Jakuba
An der Jakobuskirche 4, Görlitz

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Msza święta w imponującej scenerii monumentalnej katedry św. Jakuba, w oprawie muzyki organowej Oliviera Messiaena, przedstawi teologiczne spojrzenie na tegoroczną tematykę festiwalu.

Miejsce Pamięci Stalag VIIIA

13:00

 

Oprowadzanie

Kinga Hartmann-Wóycicka – Prezeska Fundacji Pamięć, Edukacja, Kultura

Alexandra Grochowski – Kierowniczka stowarzyszenia Meetingpoint Memory Messiaen e.V.

 

Europejskie Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura
Koźlice 1,  Zgorzelec

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Oprowadzanie przybliży wiedzę na temat życia w Stalagu VIII A, znaną nam dziś historię z tamtych czasów oraz przedstawi pracę Fundacji Pamięć, Edukacja, Kultura i stowarzyszenia Meetingpoint Memory Messiaen e.V.

Wolność dzięki zmieniającej się chwili

14:30

 

Recital fortepianowy

Pierre-Laurent Aimard

 

Messiaen, Bach, Liszt, Cage

 

Po koncercie zapraszamy na dyskusję panelową z Pierrem-Laurentem Aimardem, studentem Messiaena i prof. dr. Stefanem Keymem.

 

Europejskie Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura
Koźlice 1, Zgorzelec

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Wielopłaszczyznowa wirtuozeria i przekształcenia przez Messiaena struktur harmonicznych, rytmicznych i czasowych – tego można doświadczyć słuchając cyklu fortepianowego Oliviera Messiaena „Vingt regards sur l’enfant-Jésus” („Dwadzieścia widoków Dzieciątka Jezus”), dzieła o silnym wydźwięku religijnym. Podczas tego koncertu uczeń Messiaena i światowej sławy pianista Pierre-Laurent Aimard wykona wybrane przez siebie utwory m.in. ze wspomnianego wyżej cyklu fortepianowego, a także inne utwory medytacyjne autorstwa Johanna Sebastiana Bacha, Franza Liszta i Johna Cage’a, którzy z podobną siłą wyrazu przeobrażają warstwę muzyczną.

Kwartet na koniec czasu (O. Messiaen)
Quatuor pour l'Aurore des Temps (C. van Lunen)

17:00

 

Koncert kameralny

Broken Frames Syndicate

 

Quatuor pour l’Aurore des Temps (C. van Lunen)

Rozmowa z kompozytorką Camille van Lunen

Kwartet na koniec czasu (O. Messiaen)

 

Europejskie Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura
Koźlice 1, Zgorzelec

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Utwór Oliviera Messiaena  „Kwartet na koniec czasu” nie tylko opowiada o końcu świata, lecz również sam ten koniec tworzy. Dużą rolę odgrywa obecność w utworze ptasiego śpiewu – wszechobecnego, wolnego od regularności i struktur muzycznych, tak istotnego w całym życiu i twórczości kompozytora.

 

Camille van Lunen przekształciła instrumentację oraz liczne motywy i tematy tego wybrzmiewającego manifestu nadziei w swój kwartet „Quatour pour l’Aurore des Temps”. Utwór powstał w 2016 roku we współpracy z badaczami z Instytutu Gulbenkian de Ciência Lisbon. Po koncercie kompozytorka podzieli się z publicznością własną refleksją na temat dzieła.