Blanche Kommerell

BLANCHE KOMMERELL

Blanche Kommerell urodziła się w 1950 r. w Halle/Saale. W latach 1968-1971 studiowała germanistykę i muzykologię na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Trzy lata później ukończyła naukę na wydziale aktorskim w Państwowej Szkole Aktorskiej w Berlinie (obecnie Wyższa Szkoła „Ernst Busch”) oraz przy Zespole Berlińskim. W kolejnych latach współpracowała z licznymi teatrami, m.in. teatrem w Poczdamie, Lipsku, Magdeburgu i Berlinie (Teatr Maxim-Gorki i Teatr Niemiecki). Obok pracy w teatrze obsadzana była także w NRD-owskich filmach telewizyjnych wytwórni filmowej DEFA, takich jak „Czerwony kapturek”, „Jakub Kłamca”, „Dróżnik Thiel” i „Aktorka”. W 1990 r. otrzymała stanowisko nauczyciela istniejącego jeszcze wówczas fakultetu języka i gry aktorskiej na Uniwersytecie Witten/Herdecke. Założyła tam teatr studencki, z którym wystawiała corocznie liczne przedstawienia, m.in.: „Sen nocy letniej” i „Hamlet” Szekspira, „Awantura w Chioggi“ Goldoniego, „Trzy siostry” Czechowa, „Czarownice z Salem” Millera oraz „Dobry człowiek z Seczuanu” Brechta. W latach 1991-1998 wykładała pedagogikę teatralną w Wyższej Szkole (obecnie Uniwersytet) Sztuk w Berlinie. Od 2005 do 2009 r. była nauczycielem kształcenia językowego i dykcji w Zakładzie Literatury Niemieckiej na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Od 1994 r. opracowuje i wystawia liczne monologi sceniczne. Zainicjowała cykl poranków teatralnych o Marinie Zwetajowej, Annie Achmatowej i Annette von Droste-Hülshoff w Teatrze Niemieckim w Berlinie. Od ponad dwudziestu lat stale tworzy wiele zróżnicowanych tematycznie i formalnie portretów literackich, które prezentuje podczas występów gościnnych w całych Niemczech, a także za granicą. W 2008 r. Blanche Kommerell otrzymała niemiecką nagrodę za mowę (Deutscher Sprachpreis) fundacji Henning-Kaufmann-Stiftung.